Vasektomi, operativ fjernelse av et lite stykke av sædstrengene hos mannen for sterilisering. Inngrepet er lite og lett å gjennomføre. Det gjør at sædcellene ikke lenger får avløp, dermed opphører også produksjonen. Hormondannelse og seksualfunksjonen påvirkes imidlertid ikke.