Vertebra, i medisinsk terminologi ryggvirvel, f.eks. vertebra prominens, den mest fremstikkende av nakkevirvlene. Se også ryggsøyle.