Vesikoureteral refluks, tilstand der den normale enveisventilen ved urinledernes innmunning i urinblæren ikke funksjonerer som den skal. Urinen som har rent ned i blæren får da anledning til å renne tilbake i retning nyrene igjen. Dette gir økt risiko for infeksjoner i de øvre urinveier (se pyelonefritt), og i ytterste konsekvens (sjelden) kan svekket eller opphevet nyrefunksjon oppstå. Tilstanden, som kan være ensidig eller dobbeltsidig, er vanligvis medfødt, og vil ofte bedre seg under oppveksten, slik at behandling ikke blir nødvendig. Den kan også oppstå senere i livet av forskjellige grunner. Hvis behandling i det hele tatt er nødvendig, er denne operativ. Urinlederen kan settes inn i blæren på ny med en metode der en ny enveisventil lages. En enklere metode er å forsnevre urinlederåpningen i blæren ved innsprøyting av et spesielt stoff gjennom et cystoskop.