Virvelbue, den del av ryggvirvelen som vender bakover og sammen med virvellegemet danner en ring rundt virvelhullet, slik at ryggmargen beskyttes. Fra virvelbuen utgår ryggvirvelens ryggtagg og tverrtagger. Se ryggsøyle (Ryggvirvelens form).