Yrkesanamnese, hjelpemiddel som yrkesmedisinere og bedriftsleger benytter for å få en oversikt over hele arbeidshistorien til de pasienter og klienter de har til behandling eller konsultasjon. Se anamnese. Gjennom yrkesanamnesen får legen en ganske klar oversikt over hva slags arbeid en person har hatt, og hva vedkommende har vært utsatt for av risikofaktorer, som evt. kan ha ført til økt sykdomsrisiko. Yrkesanamnesen er også nyttig i forbindelse med gjennomføring av forebyggende tiltak.