-fasi, som angår talen. Eksempel: afasi, fullstendig svikt av tale-evnen.