-ologi, endelse som betyr læren om noe, f.eks. dermatologi, læren om hudsykdommer.