Nyresykdommer er sykdommer i nyrenes blodkar, nyrenøster (glomeruli) og urinsamlesystem. Nyresykdommer kan ha svært mange ulike årsaker. Man skiller gjerne mellom akutt nyresykdom eller nyreskade og kronisk nyresykdom.Nyresykdom kan være uten symptomer i en tidlig fase. Nyreskade er tegn på skade i nyrene enten i form av blod i urinen (hematuri) eller protein i urinen (proteinuri), eller nyresvikt, altså nedsatt nyrefunksjon.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Symptomer og funn ved nyresykdom

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt