A.P. er en forkortelse for antiprotrombin, se dikumarol og antikoagulasjonsbehandling.