AV-klaffer er det samme som atrioventrikulærklaffer.