BOEL-prøve, hørselstest som utføres i 7–8-månedersalderen. Barnet sitter på fanget til en person, mens undersøkeren sitter foran. Han fører en hånd foran hvert øre og gir et lydsignal fra en av dem. Et barn med normal hørsel vil snu seg til den siden lyden presenteres.