Bordetella parapertussis, små, kravfulle gramnegative kokkobasiller som er nært beslektet med Bordetella pertussis og som kan gi bronkitt som ligner en mild form for kikhoste.