C-L-psykiatri, den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser ved somatisk sykdommer. Som eksempel kan en nevne psykiatri ved tarmsykdommer og psykiatri ved nevrologiske sykdommer. Ved konsultasjonsmodellen henvises pasienten til psykiater for vurdering. Ved liaisonmodellen arbeider en psykiater fast ved en avdeling for somatiske sykdommer, for eksempel en indremedisinsk avdeling.

C-L-psykiatri har etter hvert fått en større betydning. Grunnen er at 30–50 % av personer med en legemlig sykdom også har en psykisk lidelse. Den psykiske lidelsen virker negativt inn på utviklingen og forløpet av den somatiske sykdommen.

C-L-psykiatri ble i 2003 i USA godkjent som formell subspesialitet innen psykiatri («psychosomatic medicine») med egen utdannelse og kunnskapskrav. I Norge er C-L-psykiatri fortsatt under utbygging, og det er bare enkelte av de største sykehusene i Norge som i dag har egne C-L-psykiatere.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.