Da Costas syndrom, eldre betegnelse fra den amerikanske borgerkrig for en stressrelatert tilstand kjennetegnet ved generelle autonome symptomer og symptomer fra hjerte-kar systemet (hjertebank, kaldsvetting, tørr munn, pustevanskeligheter, smerter og ubehag i brystregionen, utmattelse). Alternative betegnelser har vært «nevro-sirkulatorisk asteni» eller «hjertenevrose». I dag vil slike tilstander, hvis de oppstår i relasjon til akutte alvorlige traumer, bli betegnet som en akutt stressreaksjon eller posttraumatisk stresslidelse. Hvis symptomene oppstår i andre sammenhenger, klassifiseres reaksjonene som somatoform autonom dysfunksjon i hjerte-karsystemet.