Somatoform autonom dysfunksjon, gruppe lidelser som antas å skyldes forstyrrelser i autonom aktivitet. Begrepet tilsvarer i innhold det eldre begrepet vegetativ nevrose som fortsatt brukes i Tyskland, og som var brukt i eldre amerikansk psykosomatisk medisin. Diagnosegruppen er omstridt som nosologisk enhet. Den inngår likevel i ICD-10 (F45.3-), men ikke i det amerikanske DSM-5 systemet. Tilstander som inngår i begrepet somatoform autonom dysfunksjon, er blant annet nevrosirkulatorisk asteni, hjertenevrose, non-ulcus dyspepsi, irritabel tarm-syndrom, psykogen hyperventilasjon og psykogen polyuri.