EIEC, fork. for enteroinvasiv Escherichia coli, en type E. coli-bakterier som gir alvorlig diaré pga. utskilte giftstoffer (se eksotoksin). Se også E. coli -enteritt.