EIEC er forkortelse for enteroinvasiv Escherichia coli, en type E. coli-bakterier som gir alvorlig diaré på grunn av utskilte giftstoffer (se eksotoksin). Se også E. coli -enteritt.