Enteritt, samlebegrep på ulike sykdommer som angriper tarmsystemet. Disse kan være akutte (som ved gastroenteritt) med diaré, oppkast og smerter, eller mer kroniske (enteritis regionalis (Crohns sykdom) eller enterokolitt (ulcerøs kolitt)) med blod og slim, smerter og ofte feber og nedsatt allmenntilstand. Begrepet omfatter sykdom i både tynntarm og tykktarm.