Føllings sykdom er det samme som fenylketonuri, en medfødt stoffskiftesykdom.