Fowlers prøve, hørselsprøve som benyttes til å avgjøre om et hørselstap skyldes sykdom eller skade i sneglehuset (cochlea). Navn etter den amerikanske legen Edmund P.F. Fowler (1905–66).