Fröhlichs sykdom, sjelden sykdom som skyldes forstyrret funksjon av hypothalamus i mellomhjernen. Symptomene er særpreget fordelt fedme og underutvikling av kjønnsorganene. Veksthemming kan også finne sted. Tilstanden kan i enkelte tilfeller behandles ved operasjon av hypofysen. Sykdommen er oppkalt etter Alfred Fröhlich (1871–1953), østerriksk nevrolog, som beskrev tilstanden i 1901.