Gansers syndrom, psykisk syndrom kjennetegnet ved bevissthetsinnsnevring samtidig som pasienten gir åpenbare på-siden eller feilsvar på spørsmål. Hvis pasienten f.eks. vises en hanske vil han på spørsmål svare at det er en hånd (ty. vorbeireden). Gansersyndromet ble opprinnelig beskrevet av den tyske psykiater S. J. Ganser (1853–1931) og synes å være en sjelden tilstand. Det er lite undersøkt nevrobiologisk. Syndromet oppfattes vanligvis som et dissosiativt fenomen (dissosiativ lidelse), men det kan også være et symptom i forbindelse med psykoser og andre psykiske lidelser.