Når en assosierer noe kobler en det sammen, og det blir en ny helhet. Når en dissosierer frakobler en; en frakobler seg fra følelser, fra kroppen og fra tankene.

De fleste kan oppleve dette fra tid til annen, spesielt når en blir oppslukt av noe, eller at en ikke husker helt hvordan en kom seg fra A til B når en kjører en tur. Det at en har mulighet til å kunne koble seg fra seg selv og omgivelsene er en viktig overlevelsesstrategi når en opplever ekstrem belastning. Hjernen gjør en relativt automatisk vurdering av at situasjonen er opplever er for overveldende til å sloss mot, en har ikke mulighet til å flykte og eneste muligheten for å overleve er å mentalt og følelsesmessig koble seg fra seg selv. Dissosiativ lidelse utvikler seg ut fra at verktøyet en har anvendt for å overleve som barn blir en del av ens fungering i voksen alder. Som voksen opplever en at verktøyet som en gang var svært nyttig hindrer en i å fungere hensiktsmessig som individ.

Sentralt for dissosiativ lidelse er amnesi, en opplevelse av identitetsforvirring og identitetsveksling. Amnesi innebærer en fremtredende glemsel for ulike hendelser i nåtid og fortid: ikke en generell glemsel, men den typen hull i hukommelsen en ikke vet en har. Det er heller ikke uvanlig å oppleve andre dissosiative symptomer som en følelse av uvirkelighet, omgivelsene virker ukjente og en forstyrrelse i forhold til tid og rom (derealisering) eller en følelse av fremmedhet, ikke kjenne seg selv igjen, en uten-for-kroppen opplevelse, kjenne seg som en robot, følelse av å være i en drøm og følelsesmessig nummenhet (depersonalisering). En kan også oppleve kroppslige dissosiative symptomer der en ikke finner noen somatisk årsak til symptomene; besvimelser, anfall, lammelser, tap av syn eller hørsel, kramper og lignende.

Behandlingen

Det er varierende hva helsevesenet har av kunnskap når det gjelder behandling av denne lidelsen. I Norge finnes det spesialiserte behandlingstilbud der en har god kunnskap om årsaken til lidelsen og hva som er god behandling (eksempelvis Modum Bad i Vikersund / Oslo og Viken Senter, Bardu). Behandlingen er tidkrevende og tar vanligvis opp til 6 år. Mennesker som har opplevd det nødvendig å koble seg fra seg selv og virkeligheten i oppveksten, har som regel gjort det på grunn av manglende omsorg fra omgivelsene, eller også de som skulle gi omsorgen er de som voldte skade. Sentralt for god behandling er derfor en trygg og god relasjon til behandler i bunnen. Behandlingen som har vist seg mest nyttig for denne type lidelse er en faseorientert behandling.

I første fase arbeider en med å kunne forholde seg til symptomene, følelsene og tankene. En frakobling i forhold til tanker og følelser kan oppleves i form av indre stemmer, kroppslige fornemmelser, vonde minner osv. Det er derfor viktig at en lærer seg å tåle og håndtere vanskelige følelser og minner som aktiveres før en arbeider direkte med det en har opplevd. Lidelsen innebærer å føle at ens selv er fragmentert, og de ulike delene av ens selv er lite i kontakt med hverandre. Behandlingen har derfor som mål å få økt forståelsen for en slik fungering og øve på god samhandling mellom ens ulike indre sider.

Når en klarer å håndtere de sterke følelsene en tidligere har koblet seg fra, vil en være klar for andre fase. Andre fase handler om å arbeide med de konkrete traumatiske minnene. Målet i denne fasen er å integrere de tankene, følelsene og kroppslige fornemmelsene som ble avkoblet for å kunne overleve.

I siste og tredje fase arbeider en med å forholde seg til det faktum at en er en person som har disse erfaringene. Sorgbearbeiding over det en føler en har mistet, og hvordan erfaringene har påvirket livet ens er ikke uvanlig. I denne fasen er det også et tema å tore å leve et vanlig, normalt liv da en kan kjenner sterk frykt for dette.

En viktig del av den terapeutiske prosessen er å tore å være nysgjerrig på seg selv, sin fungering og hva som skjer. Det å forstå at symptomene er der av en grunn og at de en gang i livet hjalp en til å overleve vil gjøre det lettere å arbeide med seg selv og de ulike fasene i behandlingen. Ved slutten av behandlingen vil en komme til en erkjennelse av at «dette skjedde meg, men det er over nå».

Norsk psykologforening: En forklaring av dissosiativ lidelse

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.