Håpets Havn er et sykehus i Hongkong, grunnlagt i 1955 av den norske misjonæren Annie Skau Berntsen som ledet sykehuset frem til 1978. Det opprinnelige formålet var å hjelpe tuberkuløse flyktninger fra Kina, men hospitalet er etter hvert bygd ut med sykepleierskole, omsorg for døende, geriatriske tjenester med mer.