Humant parechovirus (HPeV) er svært smittsomt og utbredt i befolkningen. Viruset overføres ved fekal-oral smitte eller ved dråpesmitte. Viruset påvises ved PCR-analyse. Sykdomsbildet er hos barn og voksne mildt med lavgradige symptomer fra luftveier og magetarmtraktus. Hos barn under tre måneder kan HPeV-3, en av HPvEs genotyper, gi meningoencefalitt (hjernehinne-/ hjernebetennelse) og sepsisliknende sykdombilde. Dødsfall og seinskader i sentralnervesystemet er beskrevet. Behandlingen er symptomatisk.