Laimers membran, ligamentum phrenicooesophageale, er et elastisk bånd som fester spiserøret (oesophagus) til mellomgulvet (diaphragma) og muliggjør reversible, langsgående forskyvninger samtidig som spiserørets muskelspenning opprettholdes. Et svakt bånd kan fremme forekomsten av mellomgulvbrokk (hiatushernie).