Madrid-deklarasjonen, mye brukt navn på Verdens Psykiaterorganisasjons (World Psychiatric Association) deklarasjon vedtatt 1996 i Madrid om etiske retningslinjer innen fagområdet psykiatri. Deklarasjonen har syv punkter som omfatter behandling; faglig oppdatering; samarbeid med pasient og dennes familie; tvang; åpenhet om bakgrunn for begjæring av psykiatriske undersøkelser; taushetsplikt og forskning.