Norsk Medisinsk Syklotronsenter, NMS, aksjeselskap som driver PET-senteret (positronemisjonstomografi) ved Rikshospitalet. NMS er eid av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo.