Rikshospitalet
Rikshospitalet er ein del av Oslo Universitetssykehus. Rikshospitalet har landsfunksjon for mange medisinske oppgåver, mellom anna transplantasjonsmedisin.
Rikshospitalet
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk

Rikshospitalet er eit sjukehus i Oslo som frå 1. januar 2009 er ein del av Oslo universitetssykehus HF, eit helseføretak som ligg under det regionale helseføretaket Helse sør-aust.

Sjukehuset driv med pasientbehandling, rådgiving og dessutan forsking og utdanning av helsepersonell. Det er eit spisskompetansesjukehus på ei rekkje fagområde for Helse sør-aust. Sjukehuset har ei rekkje funksjonar for fleire regionar og har også landsfunksjonar. Blant landsfunksjonane til Rikshospitalet er transplantasjon av organ, epilepsikirurgi, beinmergstransplantasjon, blødarkirurgi, komplisert replantasjonskirurgi og kjønnsinkongruens.

Sjukehuset har også fleirregionale funksjonar for mellom anna hjartekirurgi for barn og behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalte. Innan visse fagområde, til dømes barnesjukdommar, er sjukehuset lokalsjukehus for befolkninga i fleire kommunar.

Undervisning og forsking

Rikshospitalet er eit universitetssjukehus og eit nasjonalt senter for forsking. I samband med sjukehusverksemda innan utdanning av helsepersonell er sjukehuset ein hovudbase for mykje av den pasientnære utdanninga ved Universitetet i Oslo. Undervisninga dekkjer utdanning av medisinske studentar, spesialutdanning av legar og dessutan grunn- og vidareutdanning av sjukepleiarar.

Historikk

Rikshospitalet blei etablert 1826 i «Empirekvartalet» med plass til 100 medisinske og kirurgiske pasientar og 55 hudsjuke. Sjukehuset flytta 1883 til eit område ved Pilestredet i Oslo og var lokalisert der til mai 2000, då det flytta til Gaustad. Det same året blei verksemdene ved Statens senter for ortopedi, tidlegare Sophies Minde og Kronprinsesse Märthas institutt, og Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus lagde under Rikshospitalet.

Rikshospitalet og Radiumhospitalet blei i 2005 slått saman til helseføretaket Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Det nye helseføretaket er frå 1. januar 2009 slått saman med dei to tidlegare universitetssjukehusa Aker universitetssykehus og Ullevål universitetssykehus til Oslo universitetssykehus HF.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenkjer

Litteratur

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg