Norum-Gjones syndrom, (etter de norske legene Kaare Norum (f. 1932) og Egil Gjone (1925–99)) se LCAT-syndrom.