Norum-Gjones syndrom, (etter de norske legene Kaare Norum (født 1932) og Egil Gjone (1925–99)) se LCAT-syndrom.