Genetiske sykdommer og syndromer

Medisinsk genetikk er læren om arvelige egenskaper og biologiske mekanismer og strukturer med relasjon til arvelighet hos mennesket. Medisinsk genetikk er således den spesialiserte del av genetikken eller arvelæren som omhandler mennesket. Normale arvelige egenskaper kan være involvert i en arvelig bestemt disposisjon for sykdom, og dette gjør skillet mellom normale arvelige egenskaper og genetiske sykdommer flytende. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arvid Heiberg

Universitetet i Bergen

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 121 artikler: