Rinnes prøve, hørselsprøve. Man holder en stemmegaffel i svingninger mot benknuten bak øret. Når pasienten ikke hører tonen lenger, flytter man stemmegaffelen til øregangsåpningen. Ved normal hørsel vil pasienten høre lyden igjen. Dersom det foreligger et mekanisk hørselstap, høres lyden best når stemmegaffelen er plassert på øreknuten. Ved et nevrogent (nervebetinget) hørselstap vil lyden høres best med stemmegaffelen plassert ved øregangen. Navn etter den tyske legen Heinrich Adolf Rinne (1819–68).