Schmorlske knuter er betegnelsen på ujevnheter, til dels som dype groper, i virvellegemenes bæreflater. De kan opptre på sykelig basis (infeksjoner, skiveskader), men sees også ved høy alder. Knutene kan oppdages ved hjelp av røntgenbilder, ofte sammen med kalkdannelser (spondylose) i virvellegemene, men gir i seg selv sjelden symptomer.