Statens legemiddelkontroll, opprettet 1. januar 1974 ved sammenslåing av Spesialitetskontrollen og Statens farmakopélaboratorium. Fra 2001 en del av Statens legemiddelverk.