Statens legemiddelkontroll, ble opprettet 1. januar 1974 ved sammenslåing av Spesialitetskontrollen og Statens farmakopélaboratorium. I 2001 ble Statens legemiddelkontroll en del av Statens legemiddelverk.