Statens legemiddelverk er et tidligere navn på Direktoratet for medisinske produkter.