Swan-Ganz-kateter, det samme som lungearteriekateter. Navn etter hjertespesialistene William Swan og H. J. C. Ganz, begge fra USA.