Toxoplasma gondii, protozo som forårsaker toksoplasmose. Dette er en intracellulær parasitt med en noe komplisert livssyklus. Mellomvert (hvor bare ukjønnet formering foregår) kan være fugler, mennesker og andre pattedyr utenom katter, mens hovedverten er katter (hvor kjønnet formering skjer i tarmen). Toxoplasma kan danne sporer når den skilles ut fra katteverten, og sporene er smittefarlige i 1–2 år. Gravide kvinner bør unngå smitte med toksoplasmasporer, idet T. gondii kan smitte fosteret via morkaken og forårsake alvorlig sykdom (toksoplasmose) uten at mor blir merkbart syk. Smittefaren kan utelukkes ved oppvarming til 90° C i 30 sekunder.