Trichinella spiralis, ofte kalt trikin, er en parasitt som forårsaker trikinose.