Trichinella spiralis er det vitenskapelige navnet på trikin, en parasitt som forårsaker trikinose.