Wisconsin card sorting test, test for å undersøke eksekutive funksjoner. Testen bygger på at personen skal sortere kort etter ulike prinsipper og instruksjoner.