Adenomatose, multippel endokrin, vekst av hormonelt aktivt (hormonproduserende) svulstvev i flere endokrine kjertler.