Afoni, stemmemangel, mangel på stemmeklang som ved hvisking. Skyldes oftest lidelser i strupehodet (infeksjon, polypp, svulst) eller i nervesystemet (stemmebåndslammelser). Afoni kan også oppstå rent funksjonelt som ved hysteri og sjokk. Se også dysfoni.