Agnati er en medfødt misdannelse med manglende utvikling av overkjeven eller underkjeven. Tilstanden er meget sjelden.