Kjevekirurgi

Kjevekirurgi er et dels medisinsk og dels odontologisk fagområde som omfatter et bredt spekter av kirurgiske inngrep i munn, kjeve- og ansiktsskjelett. Dette inkluderer blant annet behandling av skader i kjever og ansikt, kirurgisk korreksjon av medfødte og ervervede misdannelser i kjeve og ansikt, fjernelse av cyster og svulster i kjevene, rekonstruktiv kirurgi i kjever og ansikt, behandling av sykdommer fra tenner, i munnhulen og i kjeveleddene. Knokler og bløtvev i ansiktet har nær sammenheng, og fagområdet innebærer ofte også kirurgisk behandling av bløtvevet i kjeve- og ansiktsregionen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sigbjørn Løes

Universitetet i Bergen

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 28 artikler: