Akillessenerefleks, refleks som utløses ved et lett slag mot akillessenen. Refleksen viser seg som et rykk nedover i fotleddet. Både opphevelse og forsterking av refleksen gir viktige opplysninger om nervesystemet. En prøve på akillessenerefleksen inngår ofte i en vanlig legeundersøkelse.