Alkoholforgiftning, tilstand som inntrer når det er inntatt alkoholmengder som fører til bevissthetstap, eventuelt respirasjonslammelse og død. Blodalkoholkonsentrasjoner fra 2 ‰ og høyere kan gi bevissthetstap, mens døden kan inntre ved konsentrasjoner på 3 ‰ og oppover. Det er betydelig individuell forskjell med hensyn til toleranse for alkoholens virkninger på respirasjonssenteret, i enkelte tilfeller har personer med blodalkoholkonsentrasjoner over 11 ‰ overlevd.