Alkoholist, person som misbruker alkohol eller som lider av alkoholisme. Ordet brukes på norsk særlig i sammensetninger, men også med samme betydning som alkoholiker.