Skadelig bruk av rusmidler er et bruksmønster som fører til problemer for helse, utdanning, økonomi, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, eller som fører til skader og ulykker og økt risiko for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Hele artikkelen