Amentia, forbigående forvirringstilstand karakterisert ved sterk innsnevring av bevissthetslivet, desorientering, usammenhengende tankegang og tale, ofte ledsaget av legemlig uro og hallusinasjoner. Kan opptre mer eller mindre akutt i tilslutning til forgiftninger og infeksjonssykdommer. Kan også forekomme ved psykogene sinnslidelser. I den engelsktalende verden betyr amentia som oftest nedsatte åndsevner. Se oligofreni.