Amotio, løsning, brukes hyppigst om amotio retinae, netthinneløsning.