Anankasme, tilbøyelighet til tvangshandlinger og tvangstanker. Se obsessiv-kompulsiv lidelse.