Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse.

Årsaker

Årsakene til angst kan være mange og er som oftest sammensatte. Man regner med at noen mennesker kan være spesielt disponert for å utvikle angst ved at de har en lav terskel for kroppslig aktivering kombinert med at de har et engstelig tenkesett. I andre tilfeller kan det å ha blitt kraftig skremt i en situasjon være nok til at man utvikler angst for denne og lignende situasjoner.

Inndeling

Angst kan være uspesifikk («frittflytende») ved at man ikke har en konkret formening om hva man er redd for, og kalles da generalisert angst dersom tilstanden er vedvarende, eller panikklidelse dersom angsten opptrer anfallsvis. Ved fobier er angsten rettet mot bestemte situasjoner eller objekter.

Det finnes en rekke former for angst: Episodisk angst (panikkangst), angst for å gå i oppløsning og miste kontrollen (fragmenteringsangst), angst for adskillelse (separasjonsangst), angst for farer og død (traumatisk angst) og angst knyttet til tilværelsen (eksistensiell angst). Tvangsforstyrrelser regnes også som en form for angst, idet tvangstanker vekker angst, og tvangshandlinger og ritualer er måter å unngå angst på.

Angst er en allmennmenneskelig følelse som i og for seg ikke er sykelig, men angst kan også ofte relateres til psykiske lidelser som for eksempel psykoser, depresjoner og angstlidelse.

Reaksjoner

Angstreaksjonen inneholder de samme elementer som fryktreaksjonen:

  • kroppslig aktivering forbereder til flukt og kamp ved at hjertet slår fortere, mer blod ledes til muskulaturen, det frigjøres mer sukker i blodet, pusten går fortere, oksygenopptaket øker, muskulaturen spennes, man svetter og kan føle trang til å late vannet, eller får diaré.

Alt dette skyldes at det skilles ut stresshormoner og at det autonome nervesystemet aktiveres. Ved vedvarende angst blir denne aktiveringen ubehagelig og leder ofte til muskelsmerter, eller den blir angstvekkende i seg selv som ved panikk.

  • De handlingsmessige reaksjonene er oftest at man enten fjerner seg fra situasjonen eller blir handlingslammet («stiv av skrekk»).
  • De tankemessige reaksjonene består av antagelser om trussel, fare og katastrofe.
  • De følelsesmessige reaksjonene består av den subjektive opplevelse av angst, panikk, forferdelse og skrekk.

Ved frykt er det et rimelig forhold mellom trussel og reaksjon, men ved angst er reaksjonen sterkere enn det situasjonen skulle tilsi.

Følger

Angst fører ofte til både depresjon og familieproblemer, da livsutfoldelsen ofte blir hemmet. Å være hemmet av angst er i seg selv nedbrytende og kan gjøre en motløs og deprimert, i det man kan miste følelsen av egenverd når man ikke får utført sine vanlige gjøremål. I tillegg kan skyldfølelse overfor familiemedlemmer som også får begrenset livsutfoldelse både i det daglige og ved at for eksempel feriereiser må planlegges ut fra hva den angstlidende kan være med på (for eksempel flyskrekk). Andre kompliserende forhold kan være at man for å dempe angst utvikler avhengighet av angstdempende medikamenter eller alkohol.

Behandling

Man ser gode resultater ved kognitiv terapi, enten alene eller i kombinasjon med medikamenter. Behandling av angst med tradisjonelle angstdempende medikamenter som benzodiazepiner har etter hvert møtt en økende skepsis på grunn av den høye risikoen for avhengighet, og fordi den terapeutiske gevinsten er av kort varighet. Tradisjonell samtaleterapi kan også ha verdi.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Gunnar Olsen

Jeg leser om angstlidelkse som er lenket i dennne artikkelen men skjønner ikke helt forskjellen på angst og angstlidelse. Også virker det som det er mange typer angst men kan separasjonsangst eller fragmenteringangst være det samme som panikklidelse? Jeg prøvde også trykke på angste som filosofisk begrep men fikk feilside. Det står om behandling om en medisin som ikke virker men jeg har lest om noe som heter SSRI. Brukes dette mot angstlidelse i dag?

skrev Gunnar Olsen

Hvis dere ikke kan svare på dette kan du si hvor annet sted jeg kan få informasjon? Er SSRI en medisin mot angst?

svarte Gunn Hild Lem

Hei, vi har dessverre ikke noen fagansvarlig for dette feltet for øyeblikket. Bare helt kort: Angst er her definert som en følelse, mens angstlidelse er definert som en psykisk lidelse, altså en diagnose. SSRI er i utgangspunktet en medisin mot depresjon, men den brukes i noen tilfeller også mot angstlidelser. Det finnes mer informasjon om angst og angstlidelser her: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/angst-og-angstlidelser Nå er også lenka til angst som filosofisk begrep fikset. Med vennlig hilsen Gunn Hild Lem

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg